Mug

Een naar verhaal over muggen

MuggenMuggen zijn niet alleen irritant maar worden steeds gevaarlijker en dragen steeds vaker besmettelijke ziektes over. De West-Nijlkoorts, een tropische infectieziekte veroorzaakt door het West-Nijlvirus, komt steeds vaker voor in populaire vakantielanden als Italië, Griekenland en Turkije. Naast het West-Nijlvirus vormen ook knokkelkoorts (dengue) en chikungunya, een virus dat eveneens via besmette muggen wordt overgedragen, een risico. Een heftige uitbraak van dengue vond recentelijk plaats op het Portugese eiland Madeira waar duizenden mensen besmet waren en momenteel is er een epidemie gaande op Cuba. In 2015 en 2016 is er een uitbraak van het Zika virus dat gevaarlijk is voor het ongeboren kind.

De belangrijkste maatregel voor preventie is voorkómen dat de mug kan bijten door het dragen van bedekkende kleding. De onbedekte huid moet ingesmeerd worden met muggen werend middel dat DEET bevat. Slapen onder een met muggen werende vloeistof geïmpregneerd muskietennet wordt ook aangeraden.

Malaria

muggenMalaria is één van de bekendste ziektes die je kunt oplopen in de tropische landen. Het is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door malariaparasieten die na een muggenbeet in het lichaam komen. De parasieten vermenigvuldigen zich eerst in de lever en daarna in de rode bloedcellen. Daarbij treden ziekteverschijnselen op, zoals koude rillingen, gevolgd door koorts. Doorgaans worden deze verschijnselen voorafgegaan door een grieperig gevoel. Je kunt je beschermen door het innemen van malariapillen.

West-Nijlziekte

Het West-Nijlvirus is het virus dat de West-Nijlziekte veroorzaakt. Dit is een door muggen overgebrachte virusziekte en maakt vooral onder vogels zijn slachtoffers, maar kan ook zoogdieren zoals mensen en paarden aantasten. De ziekte wordt door geïnfecteerde muggen, waaronder de tijgermug, verspreid.Tegenwoordig wordt het West-Nijlvirus steeds vaker aangetroffen in Europa zoals in Frankrijk, Portugal, Engeland en Italië omdat het klimaat steeds warmer wordt.

Bij 80% van de menselijke slachtoffers levert een infectie met het West-Nijlvirus geen symptomen op. In de overige gevallen is er sprake van koorts. In 0,7% van de gevallen zijn er ernstiger gevolgen, met name encefalitis en meningitis. Vooral mensen boven de 50 jaar hebben een hoger risico op de ernstiger verschijnselen van de ziekte. De symptomen ontwikkelen zich 3 tot 14 dagen na de infectie. Er is geen effectieve behandeling.

Gele koorts

MuggenGele koorts is een virale infectieziekte die overgebracht wordt door muggen. De ziekte veroorzaakt plotselinge koorts, hoofdpijn, rugpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, geelzucht en stoornissen in de nierfunctie. Er kunnen bloedingen uit met name de mond en darmen ontstaan. In epidemische situaties heeft gele koorts in veertig procent van de gevallen een dodelijke afloop. Tegen gele koorts kun je een inenting krijgen.

Japanse Encefalitis

Japanse Encefalitis is een zeer zeldzame, maar zeer gevaarlijke ziekte die wordt overgedragen door muggen op het platteland in delen van Oost- en Zuidoost Azië. Het virus van de muggen heeft hersenvliesontsteking als gevolg. Koorts, hoofdpijn, darmklachten en daarna ook verwardheid zijn de eerste symptomen van deze ziekte. In de Verenigde staten komt ook een soort Encefalitis voor die Triple eee wordt genoemd. Er bestaat sinds kort een vaccinatie tegen Japanse Encefalitis.

Dengue

MuggenDengue is een virusinfectie die wordt overgedragen door een mug. Er bestaan twee varianten; de dengue koorts (een griepachtige ziekte) en de dengue hemorragische koorts, een ernstige ziekte die dodelijk kan zijn. Dengue komt in alle tropische gebieden voor en vooral in Zuidoost-Azië, Midden- en Zuid-Amerika, het Caribische gebied en Afrika. Jaarlijks lopen meer dan twee miljard mensen uit honderd landen kans op besmetting.

De gele koorts mug (Aedes aegypti), een kleine zwart-witte mug, brengt het virus over van de ene persoon op de andere. Er bestaan twee vormen van de infectie. Dengue koorts is een griepachtige ziekte. Daarbij horen symptomen als hoge koorts, ernstige hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen en rode huiduitslag. Misselijkheid en braken kunnen ook voorkomen.

Dengue hemorragische koorts is de ernstige vorm. Behalve de al genoemde verschijnselen treden blauwe plekken, bloedneuzen, bloedend tandvlees, rusteloosheid en dorst op. Verder kunnen bloedingen en shock ontstaan, mogelijk met dodelijke afloop. Onder reizigers komt dengue hemorragische koorts met shock vrijwel alleen voor als iemand al eerder dengue heeft gehad.

Dengue

Vermijd plaatsen met stilstaand water, daar broeden de dengue-muggen. De muggen steken vooral overdag.  Een vaccin of behandeling tegen dengue is nog niet beschikbaar. Volwassenen genezen meestal volledig, hoewel de herstelperiode lang duurt. Bij kinderen jonger dan tien jaar is medische behandeling noodzakelijk.

Chikungunya

Chikungunya-koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen door muggen die overdag steken.

MuggenChikungunya komt voor in gebieden rond de Indische oceaan, in een deel van Afrika en recent op de eilanden in de Caraïben. Dit gebied breidt zich steeds verder uit, wat de kans vergroot dat er reizigers terugkomen met een Chikungunya virusinfectie. Daarom zijn er verschillende laboratoria in Nederland die Chikungunya virus-diagnostiek aanbieden, waaronder het RIVM.

Het meest waarschijnlijke bron van het Chikungunya virus zijn primaten. Muggen raken besmet doordat zij zich voeden op deze dieren en de besmette mug brengt de ziekte over naar de mens door steken. De incubatieperiode voor het Chikungunya virus is tussen de 1-12 dagen (meestal 2-4). Daarna ontstaan ziekteverschijnselen als: plotseling opkomende hoge koorts, ernstige spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, lichtschuwheid, huiduitslag die enkele weken tot maanden kan aanhouden.

Infecties zonder ziekteverschijnselen komen niet vaak voor. De symptomen kunnen variëren van milde tot ernstige klachten. Ernstige klachten komen vaker voor bij pasgeborenen, oudere mensen of volwassenen die lijden aan andere ziekten. De acute symptomen na een infectie met Chikungunya virus verdwijnen meestal binnen 1-2 weken, maar de gewrichtspijnen (artritis) kunnen lang aanhouden (maanden tot jaren). Complicaties treden slechts zelden op.

Het Chikungunya virus wordt overgebracht door Aedes muggen. Deze muggen steken overdag. Ze verspreiden zich over een steeds groter gebied waaronder delen van Europa. Hierdoor bestaat de kans dat het Chikungunya virus zich ook gaat verspreiden over een groter gebied. Op onderstaande kaart (bron CDC) is te zien in welke gebieden Chikungunya voorkomt (december 2013).

Chikungunya verspreiding

Zika

Het zika-virus wordt overgebracht van mens op mens door een beet van een geïnfecteerde Aedes-muskiet. Deze mug kan ook andere ziektes als dengue en chikungunya overbrengen. Besmette mensen krijgen vaak koorts, gewrichtsklachten en huiduitslag. Bij volwassenen verdwijnen deze klachten weer binnen een week.

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid bevestigde in november 2015 dat het zikavirus verantwoordelijk is voor een foetale misvorming, waardoor baby’s worden geboren met kleinere hersenen dan normaal. Kinderen van vrouwen die het zika-virus oplopen, lijken in sommige gevallen geboren te worden met een te kleine schedel en onvolgroeide hersenen.

Het zika-virus verspreidt zich mogelijk over het hele Amerikaanse continent. Alleen Canada en Chili krijgen niet te maken met de uitbraak want daar komt de mug niet voor. De autoriteiten in El Salvador, Brazilië en Colombia adviseren vrouwen voorlopig niet zwanger te worden vanwege het zika-virus. De Amerikaanse volksgezondheidsdienst CDC waarschuwt zwangere vrouwen om Latijns-Amerika en de Cariben voorlopig te mijden.

Naar de website van het RIVM

Geef een reactie